Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EJ” Janusz Zamojtuk ul. Korycińska 36, Jasionówka więcej informacji

2021 © EJ PPH JANUSZ ZAMOJTUK Wszystkie prawa zastrzeżone